Podhoran Podlužany

Podhoran Podlužany

210016 - 210016

Sídlo: Podlužany 334, 95652 Podlužany pri Bánovciach Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou


IČO: 48449253

miroslav.eiben@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Eiben (Predseda)

Telefón: 0908705906