Klub bratislavských turistov

Klub bratislavských turistov

100 - 100

Sídlo: Ševčenkova 6, 851 01 Bratislava


IČO: 31788106

kbt.bratislava@gmail.com jesko.vlado@gmail.com - kbt.kubla.sk

Kontaktná osoba

Vladimír Ješko (Predseda)

Webová stránka: kbt.kubla.sk