KT Kýčera Dolná Mariková

KT Kýčera Dolná Mariková

307005 -

Sídlo: Dolná Mariková, 01802 Dolná Mariková

stano.mel8@gmail.com -

Kontaktná osoba

Stanislav Melicherík (predseda)

Telefón: +421903425473