OTI SLOVAKIA

OTI SLOVAKIA

206035 -

Sídlo: Párovská 8, 949 01 Nitra


IČO: 51123541

info@otislovakia.sk - www.otislovakia.sk

Kontaktná osoba

Lucia Svata (dobrovoľník)

Telefón: +421908471726
Webová stránka: www.otislovakia.sk