Odbor turistiky KST pri Perneckom ONÉ

Odbor turistiky KST pri Perneckom ONÉ

201014 -

Sídlo: Pernek č. 400, 90053 Pernek


IČO: 53695755

chado@centrum.sk pernecke.one@gmail.com - www.perneckeone.sk

Kontaktná osoba

PhDr. JUDr. Mgr. Chadalík Lukáš (Predseda)

Telefón: +421907299336
Webová stránka: www.perneckeone.sk