Turistický klub Zobor Skačany

Turistický klub Zobor Skačany

308048 -

Sídlo: Štúrova 355, 95853 Skačany


IČO: 54700931

gaherj@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Gahér (predseda)

Telefón: +421911210433