Klub turistov Geronimo

Klub turistov Geronimo

412003 -

Sídlo: Byšta 155, 07613 Byšta


IČO: 52960919

obcianske.zdruzenie.geronimo@gmail.com -

Kontaktná osoba

Lucia Račeková, Ing. (predsedníčka)

Telefón: +421948142257