Klub turistov Zaškopec

Klub turistov Zaškopec

407030 -

Sídlo: Rankovce 104, 04445 Bidovce


IČO: 55456103

zaskopec@gmail.com -

Kontaktná osoba

PaedDr. Slavomír Klein (predseda)

Telefón: +421948080094