Baník Špania Dolina

Baník Špania Dolina

301027 - 301027

Sídlo: Špania Dolina 8, 974 01 Špania Dolina

spania.dolina@stonline.sk -

Kontaktná osoba

Štefan Paško (Predseda)