Turista Horné Pršany

Turista Horné Pršany

301037 - 301037

Sídlo: Mládežnícka 29, 97404 Banská Bystrica

jan@frogs.sk -

Kontaktná osoba

Mgr. Ján Žabka (Predseda)

Telefón: +421903737479