Ondrobrus Brusno

Ondrobrus Brusno

301049 - 301049

Sídlo: Okružná 209, 97662 Brusno

zkubus@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mária Kubusová (Predsedkyňa)

Telefón: +421904110942