KNM Športklub turistiky

KNM Športklub turistiky

302013 - 302013

Sídlo: Murgašova 612/16, 02401 Kysucké Nové Mesto

frazabka@gmail.com -

Kontaktná osoba

František Žabka (František Žabka)

Telefón: +421904851972