TK Polom Raková

TK Polom Raková

302017 - 302017

Sídlo: Raková 309, 023 51 Raková


IČO: 17059526

info.zcjp@gmail.com -

Kontaktná osoba

Miroslav Mareček (Predseda)

Telefón: +421911858511