KT Nová Bystrica

KT Nová Bystrica

302040 - 302040

Sídlo: Nová Bystrica 1064, 023 05 Nová Bystrica

halvonikova.monika@gmail.com -

Kontaktná osoba

PhDr. Monika Halvoníková (Predsedkyňa)

Telefón: 0907169594