Darmošlap Partizánska Ľupča

Darmošlap Partizánska Ľupča

304039 - 304039

Sídlo: Partizánska Ľupča 7, 03215 Partizánska Ľupča

akademik.igor@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Igor Beka (Predseda)

Telefón: +421902193321