Darmošlap Partizánska Ľupča

Darmošlap Partizánska Ľupča

304039 - 304039

Sídlo: Partizánska Ľupča 55, 032 15 Partizánska Ľupča

sokol6@post.sk -

Kontaktná osoba

Igor Sokol (Predseda)