TOM Motáci Liptovský Mikuláš

TOM Motáci Liptovský Mikuláš

304043 - 304043

Sídlo: 1. mája 1945/51, 031 01 Liptovský Mikuláš

majchutova@pobox.sk -

Kontaktná osoba

PhDr. Miroslava Majchútová (Predsedkyňa)