60. ročník Lyžiarskeho prechodu Partizánskou republikou 18.2.2023

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA REGIONÁLNA RADA KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV BANSKÁ BYSTRICA

Vás pozýva na

60. ROČNÍK LYŽIARSKEHO PRECHODU PARTIZÁNSKOU REPUBLIKOU dňa 18. februára 2023

60. ročník prechodu LP Partizánskou republikou je situovaný v Starohorských vrchoch. Lyžiarska trasa z Donoval na Šachtičku je vyznačená na oranžových smerovkách červenou farbou a meria 15 km s prevýšením 300 m, trvanie: 3:00 - 3:30 hod. 

Po križovatku turistických trás - Izbica ide spoločne s modro značenou trasou do Španej Doliny.

Upozorňujeme, že všetky lyžiarske trasy značené KST majú na smerovkách oranžový podklad.

Trasa lyžiarského prechodu

Trasa začína pri turistickej orientácii na Donovaloch a pokračuje stúpaním po upravenej lyžiarskej trase až k rázcestiu lyžiarskych trás v osade Polianka a ďalej lesným prostredím až na lúky (výhľady na Veľkú Fatru).

Trasa pokračuje miernymi klesaniami a stúpaniami až do lokality Izbica. Tu je možné si pozrieť, ako kedysi vyzeral Špaňodolinský vodovod a dať si pauzu na odpočívadle. Za Izbicou trasa pokračuje strmším stúpaním a potom vedie zvlneným terénom cez sedlo Horný Šturec do cieľa na Šachtičku, do Horského hotela Šachtička.

Z križovatky lyžiarských trás Izbica môžeme odbočiť doprava a po modro značenej trase vedúcej do Španej Doliny pokračovať na sedlo Dolný Šturec, kde opustíme modro značený chodník a po upravenej trase pokračujeme smerom na sedlo Šachtička. Trasa sa predĺži o 1,5 km.

Mapu bežeckých tratí najdete: značené zimné bežecké trate - LANOVKY.sk

Program prechodu

  • 8:00 odchod osobitných autobusov z parkoviska pri VÚB a.s., na Námestí slobody v Banskej Bystrici
  • 8:45 – 9:00 odchod účastníkov prechodu z parkoviska na Donovaloch
  • 11:00 otvorenie cieľa v Horskom hoteli Šachtička
  • 13:30 odchody autobusov z parkoviska Horského hotela Šachtička.do Ban.Bystrice-na námestie Slobody.

Doprava

Doprava je zabezpečená pre vopred prihlásených účastníkov. Len v prípade, ak nebudú všetky miesta obsadené vopred prihlásenými účastníkmi, je možné prihlásiť sa aj priamo na parkovisku pred odchodom autobusu.

Na štart možno prísť len s kontrolným účastníckym preukazom, po zaplatení štartovného. Pri zrušení účasti sa štartovné nevracia.

Účastnícky poplatok

  • štartovné + zabezpečená doprava 5,00 €
  • štartovné + zabezpečená doprava pre členov klubu z RR KST Banská Bystrica a mládež do 18 rokov 3,00 €
  • štartovné bez nároku na dopravu 2,00 €

Poplatky, hlavne Bystričania, môžete uhradiť osobne vo štvrtok v čase 14:00 - 16:00 h v Dome turistiky, Lazovná 17, Banská Bystrica, alebo termín zaplatenia dohodnúť na č. tel. 0905 804 821.

Členovia KST LOKOMOTÍVA môžu štartovné uhradiť z „kreditu“. Ostatní (bývajúci mimo BB) môžete poplatok poukázať poštovou poukážkou, prípadne prevodným príkazom na účet: KST Lokomotíva, Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica č.ú.: IBAN SK90 0900 0000 0000 5019 5010

V štartovnom sú započítané organizačné náklady, vodcovská a zdravotná služba, upomienkový odznak a doprava z Ban.Bystrice na štart a z cieľa prechodu späť do Ban.Bystrice. Cieľ je na Šachtičke v Horskom hoteli Šachtička, kde po predložení účastníckeho preukazu obdržíte upomienkový odznak.

V reštaurácii hotela je možnosť zakúpiť si jedlo a nápoje. Ubytovanie organizátor nezabezpečuje.

Upozornenie:

V prípade nepriaznivých podmienok, usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť miesto štartu, trasu a cieľ prechodu.

Účastník prechodu musí vopred zvážiť svoju lyžiarsku zdatnosť a zdravotné predpoklady - podujatia sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie. Trasa z Donoval po sedlo Šachtička bude upravená.

Uzávierka prihlášok

Termín uzávierky prihlášok: 13.02.2023
Tlačivo prihlášky je aj na: www.turistikalokobb.sk

Prihlášky a potvrdenie o zaplatení posielajte, prípadne osobne prineste na adresu:

KST Lokomotíva – Dom turistiky
Tel./fax: 048/4123 125
Lazovná 17, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: turistika.loko.bb@gmail.com
Web: www.turistikalokobb.sk

Tlačivo prihlášky je k dispozícii aj na: www.turistikalokobb.sk


Fotogaléria