Medzinárodná komisia

Medzinárodná komisia KST 2022-2026

Oficiálny e-mail medzinárodnej komisie: zahranicie@kst.sk

Členovia zahraničnej komisie:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
ŠILLER FRANTIŠEK, Mgr. predseda, EWV Prievidza predseda@kst.sk +421 907 244 150
SUSANA SCHMALZL   Martin zuzka@hikemates.com +421 944 092 191
KUBLA MILOSLAV, Ing.   Bratislava kubla.miloslav@gmail.com +421 903 151 609
MOSNÁ ANNA, Ing.   Bojná hanam@post.sk +421 904 986 971