Tematické turistické odznaky (TTO)

Zoznam tematických turistických odznakov:

Cesta hrdinov SNP
Popis: trasa po červenej magistrále Devín – Dukla; má 3 stupne
Cena záznamníka: 10 € + poštovné
Plnenie: priebežné
Kontakt: KST, sekcia pešej turistiky (PT), Záborského 33, 831 03 Bratislava
e-mail: pesia.turistika@kst.sk

Hrady a zámky Slovenska
Popis: návšteva 70 povinných a 30 nepovinných z uvedených objektov
Cena záznamníka: 5 € + poštovné
Plnenie: priebežné
Kontakt: KST, sekcia PT, Záborského 33, 831 03 Bratislava
e-mail: pesia.turistika@kst.sk

Za krásami Slovenska
Popis: návšteva 70 povinných a 30 nepovinných najatraktívnejších turistických území a objektov Slovenska
Cena záznamníka: 5 € + poštovné
Plnenie: priebežné
Kontakt: KST, sekcia PT, Záborského 33, 831 03 Bratislava
e-mail: pesia.turistika@kst.sk

Slovenské hrebeňovky

Popis: po absolvovaní minimálne troch trás z deviatich, získa účastník príslušný odznak

Záznamník je dostupný elektronicky: Záznamník Slovenské hrebeňovky

Kontakt: KST, sekcia PT, Záborského 33, 831 03 Bratislava
e-mail:
pesia.turistika@kst.sk

Najvyššie vrcholy slovenských pohorí
Popis: zdolanie najvyšších vrcholov slovenských pohorí; je určený len členom KST, starších ako 8 rokov; má 4 stupne
Cena záznamníka: informácia na nižšie-uvedenom kontakte
Plnenie: priebežné
Kontakt: Štefan Hudák, Teplická 888/10, 039 01 Turčianske Teplice
mobil: +421 905 479 001
e-mail: stevohudak@azet.sk

Cyklovrcholy SR
Popis: absolvovanie 30 vrcholov v rámci Slovenska; má 3 stupne
Cena záznamníka: informácia na nižšie-uvedenom kontakte
Plnenie: priebežné
Kontakt: Martin Čajka, Sázavského 15, 080 01 Prešov
mobil: +421 918 320 953
e-mail: cyklopredseda@gmail.com

Cesta okolo sveta
Cyklo cesta
Popis: absolvovanie predpísaného počtu kilometrov na bicykli. Odznak má 3 stupne, udeľuje sa bronzová, sreiborná a zlatá medaila.
Cena záznamníka: informácia na nižšie-uvedenom kontakte
Plnenie: priebežné
Kontakt: Robert Fajta, Družstevná 328, 034 95 Likavka
mobil: +421 907 227 379
e-mail: fajtarob@gmail.com