Kontrolná komisia

Kontrolná komisia KST 2022-2027

Oficiálny e-mail kontrolnej komisie: kontrolor@kst.sk

Členovia kontrolnej komisie:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
ŽAKOVIČOVÁ KATARÍNA, Bc. kontrolór KST Rišňovce kontrolor@kst.sk +421 910 829 157
BUNTA ONDREJ člen Dolný Kubín ondrejbunta@gmail.com +421 907 829 409
PULLMANN JÁN, Ing. člen Martin jnpllmnn@gmail.com +421 902 340 624

 

V súlade s § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe zverejnňujeme dokumenty Kontrolnej komisie KST.

11.-12.05.2022-Pozvánka

11.-12.05.2022-Zápisnica KoK KST

11.-12.05.2022-Príloha k zápisnici

11-12.05.2022-PL.pdf

Výročná správa kontrolóra

10.-11.11.2022-Zápisnica KoK_Nová Baňa

10.-11.11.2022-Pozvánka KoK_Nová Baňa

10.-11.11.2022-Prezenčná listina KoK_Nová Baňa