Sekcia vodnej turistiky

Sekcia vodnej turistiky KST 2022-2026

Oficiálny e-mail sekcie vodnej turistiky: vodna.turistika@kst.sk

Členovia sekcie vodnej turistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
ČAJAGI MARTIN predseda Bratislava martin.cajagi@gmail.com +421 907 236 703
GACÍK MILAN   Tatr. Lomnica info@skfree.sk +421905 998 941
BÁRÁNY ADAM   Bratislava adambarany@gmail.com +421905 526 350
STOKLASA MATÚŠ   Bratislava matus.stoklasa@gmail.com +421 907 852 643
LIGUS VLADIMÍR   Prešov kanoista60@gmail.com +421 905 242 508
CECHLÁR LADISLAV   Kysak cechlar@micronik.sk +421 905 931 010
KOŠČÍKOVÁ JOZEFÍNA   Vranov n./Topľou finkako@gmail.com +421 905 533 157
FAJČÍK IGOR   Trnava fajcik.igor@gmail.com +421 902 538 153
GOTTWALD ĽUBOŠ   Vrútky gottwald@live.com +421 903 249 617

Komisia ochrany prírody pri sekcii vodnej turistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail
GACÍK MILAN predseda   vodna.turistika@kst.sk
LIGUS VLADIMÍR zástupca    
ŠEBEST MARIÁN člen    
VATYCHA TOMÁŠ člen    
URBAN MAREK člen    
MIHAĽKO ONDREJ člen    

Metodická komisia pri sekcii vodnej turistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail
CECHLÁR LADISLAV predseda Kysak vodna.turistika@kst.sk
KOŠTENSKÝ LUKÁŠ zástupca    
KOVALÍK MARTIN člen    
PLEŠKO MAREK člen    
BUGORČÍK BRANKO člen    
DOBRÝ IVAN člen