Majetková komisia

Majetková komisia KST 2022-2026

Oficiálny e-mail majetkovej komisie: majetok@kst.sk

Členovia organizačnej komisie:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
POLOMSKÝ JOZEF, Ing. predseda Bratislava majetok@kst.sk +421 905 386 582
HERCHL MIROSLAV, Ing. člen Piešťany miroslav.herchl@gmail.com +421 903 447 674
ŘÍHA VLADIMÍR, Ing. člen Ružomberok vladimir.riha2@gmail.com +421 911 655 119
ŠEVĆÍK JÁN člen Poprad