Oblastné turistické odznaky (OTO)

Podmienky získania OTO

Plnenie podmienok OTO je rozdelené do dvoch častí – povinnej a výberovej. Z nepovinnej časti si účastník vyberie podľa vlastného uváženia, ktoré miesta v danej oblasti chce navštíviť. Predpísaný počet povinných a výberových miest sa však musí dodržať. Pre oboznámenie s navštíveným miestom je uvedený veľmi stručný popis. OTO je možné plniť individuálne, aj kolektívne, v ľubovoľnom ročnom období a časovo neobmedzene. Pre plnenie je stanovená len dolná veková hranica účastníka – 10 rokov. Po splnení predpísaných podmienok na získanie OTO, majiteľ zašle záznamník na adresu vyhlasovateľa OTO, ktorý vyhodnotí splnenie podmienok a udelí príslušný odznak, ktorý aj so záznamníkom vráti majiteľovi. Záznamníky sa predávajú za cenu, ktorú určujú vyhlasovatelia OTO. V súčasnosti je možné získať doleuvedené turistické odznaky.

 

OTO Bardejov
Popis: návšteva 8 povinných a 8 výberových miest z lokalít Horného Šariša
Cena záznamníka: infornácia na nižšieuvedenej adrese
Garant: región KST Bardejov
Kontakt: MUDr. Jozef Chovanec, Pod papierňou, 085 01 Bardejov
mobil: +421 907 565 228
e-mail: jozefchovanec@nps-bardejov.sk

OTO Cassovia
Popis: poznávanie kultúrno-historických a turistických miest Košíc a najbližšieho okolia
Cena záznamníka: záznamník zdarma na stiahnutie na stránke www.ktmk.sk
Platba po splnení podmienok za odznak 1 € + poštovné 2 €
Garant: Klub turistov mesta Košíc
Kontakt: Klub turistov mesta Košice, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
e-mail: oto.cassovia@gmail.com

OTO Liptov
Popis: návšteva 5 ľubovoľných miest z kultúrno – poznávacej činnosti, návšteva 5 ľubovoľných miest A a B časti
Cena záznamníka: 5 € + poštovné
Kontakt 1: Felcanová Eva, Za traťou 606/3 Liptovský Mikuláš 031 04
Kontakt 2: Sitek Pavol, Poľná 47/4, Ružomberok 03484

OTO Päť vrchov Liptova
Popis: návšteva 5 typických vrcholov Liptova
Cena záznamníka: 2 € + poštovné
Garant: TJ TK Liptovské Sliače
Kontakt: Lenka Laková, ul. pod Skalím 1565/91 ,034 84 Liptovské Sliače
mobil: +421 908 218 862

OTO Doliny Liptova
Popis: návšteva najkrajších dolín Liptova
Cena záznamníka: 2 € + poštovné
Garant: TJ TK liptovské Sliače.
Kontakt: Lenka Laková, ul. pod Skalím 1565/91, 034 84 Liptovské Sliače
mobil: +421 908 218 862

OTO Humenné
Popis: návšteva 20 významných a pamätných miest okresu
Cena záznamníka: 2 €
Garant: RR KST Humenné
Kontakt: Dušan Reiser, Palárikova 1626, 069 01 Snina
mobil: +421 908 487 485
e-mail: dusan.reiser@gmail.com

OTO Kysuce
Popis: návšteva 19 povinných a 5 voliteľných miest
Cena záznamníka: 1 €
Garant: RR KST Čadca
Kontakt: František Žabka, Murgašova 612/16, 024 01 Kysucké Nové mesto
mobil: +421904 851 972
e-mail: frazabka@gmail.com
Bližšie informácie k záznamníku nájdete na stránke http://www.mojekysuce.sk/turistika/

OTO Prievidza
Popis: poznávanie prírodných krás a histórie Horného Ponitria
Cena záznamníka: 1 € + poštovné
Garant: RR KST Prievidza
Kontakt: Mária Šulková,
mobil +421918056249,
e-mail: maja.sulkova@gmail.com

OTO Turiec
Popis: poznanie prírodných krás Turca návštevou vybraných miest s celkovou hodnotou 43 bodov
Cena záznamníka: 2 € + poštovné
Garant: KST Turiec, Martin
Kontakt: KST Turiec, Thurzova 442/16, 036 01 Martin
mobil:   +421 918 084 321
e-mail: www.kst-turiec.sk, office@kstturiec.sk

OTO Svidník
Popis: návšteva 7 povinných, 9 voliteľných miest a 2 vrcholov v okresoch Svidník a Stropkov
Cena záznamníka: 1 €
Garant: KST Beskyd, Svidník.
Kontakt: Michal Hajduk, Mierova 2197/47, 089 01 Svidník
mobil: +421 905 957 123

OTO Stará Ľubovňa
Popis: poznávanie prírodných krás časti Spiša a Šariša
Cena záznamníka: 0 € (vytlačí sa z web stránky www.kstsl.sk) + 2 € za odznak
Garant: RR KST Stará Ľubovňa
Kontakt: Pavel Mrug, Mierová 36, 064 01 Stará Ľubovňa
mobil: +421 907 934 552
e-mail: pavelmrug@gmail.com

OTO Trnava
Popis: návšteva 10 povinných a 10 výberových miest v pohorí Malých Karpát a Považského Inovca; zahrňuje okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec
Cena záznamníka: 1 € + poštovné
Garant: RR KST Trnava
Kontakt 1: Ľubomír Škumát, J. Slottu 40, 917 01 Trnava
mobil: +421 908 126 938
e-mail: lubomir.skumat@gmail.com
Kontakt 2: Miroslav Sadloň; mirec.sadlon@gmail.com; 0903209752;

OTO Žiar nad Hronom
Popis: návšteva 10 povinných a najmenej 8 nepovinných miest regiónu.
Cena záznamníka: 1€ + poštovné
Garant: RR KST Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Július Pittner, Dolná 96/60, 967 01 Kremnica
mobil: +421 948 199 424
tel.: +421 45 674 2346
e-mail: info@bielastopa.eu
alebo Emanuel Krátky mobil: +421 902 345 935

OTO Šariš
Popis: návšteva 5 povinných a 20 voliteľných miest
Cena záznamníka: 0,70 €
Garant: RR KST Prešov.
Kontakt: Jirka Mikušová, Nábrežná 10, 080 01 Prešov
mobil: +421 915 520 182
e-mail: jirkamikus@zoznam.sk

OTO Bratislava
Popis: návšteva 25 povinných a 10 výberových miest
Cena záznamníka: 1 € + poštovné
Plnenie: priebežné
Kontakt: Klub bratislavských turistov, sekcia PT, Záborského 33, 831 03 Bratislava
e-mail: kbt.bratislava@gmail.com

OTO Jedľovokostoľansko
Popis: poznávanie prírodných krás a histórie na rozmedzí troch pohorí – Pohronský Inovec, Tríbeč a Vtáčnik, centrum oblasti je obec Jedľové Kostoľany.
Garant: TK Štart Bratislava. Záznamník 2,0 € + poštovné.
Kontakt: Ján Pospíšil, Pri Bielom kríži 18, 831 02 Bratislava.
E- mail : pele2@chello.sk,
mobil: +421905320049

OTO Za 7 divmi Trenčianskeho samosprávneho kraja
Popis: návšteva 7 miest v Trenčianskom samosprávnom kraji
Cena záznamníka: zdarma na stránke:
https://www.ksttn.sk/turisticky-odznak-7-divov-trencianskeho-samospravneho-kraja/
Garant: KST RR Trenčín
Kontakt: Janka Salviany, Zlatovská 4, 911 05 Trenčín
telefón: +421 907 212 406
e-mail: janka.salviany@gmail.com

OTO Trenčín - Laugarício
Popis: návšteva pamiatok v Trenčíne, obcí v okolí Trenčína a vrcholov v pohoriach Strážovských vrchov, Bielych Karpát a Považského Inovca ktoré sú v blízkom okolí
Cena zápisníka + odznak: 2,- €
Garant: KST RR Trenčín
Kontakt: Anna Senková, Kukučínova 22, 911 01 Trenčín
telefón: +421 905 157 085, +421 32 743 44 69
e-mail: anna.senkova@atlas.sk

OTO Spiš
Popis: návšteva 20 turisticky a historicky zaujímavých miest Spiša.
Garant: RR KST Spišská Nová Ves. Záznamník 1 € + poštovné.
Udeľuje, informácie: Ing. Emil Pindroch 055 62 Prakovce č. 331.
e-mail: epindroch@gmail.com

OTO 24 vrcholov Malých Karpát
Popis: návšteva 24 určených vrcholov Malých Karpát v BSK
Záznamník je voľne prístupný na stránke http://kbt.kubla.sk/
Garant: Miroslav Svítek
Kontakt: miroslav.svitek@hiking.sk , mobil +421 904 403 758

OTO Malé Karpaty
Popis: návšteva minimálne 8 z 10 voliteľných turisticky a historicky zaujímavých miest v regióne Malých Karpát.
Garant: Región KST Malé Karpaty
Kontakt: Jozef Junas
mobil: +421 911 084 999
e-mail: jozef.junas.59.@gmail.com

OTO Hrady a zámky Malých Karpát
Popis: návšteva turisticky a historicky zaujímavých miest - dvoch tretín v záznamníku predpísaných hradov a zámkov v regióne Malé Karpaty.
Cena záznamníka: 3,- € + poštovné
Garant: Jozef Junas
Kontakt: Jozef Junas,
mobil: +421 911 084 999, e-mail: jozef.junas.59.@gmail.com

OTO Hnilecké vrchy
Návšteva 3 chát, 3 obcí a 7 vrcholov v Hnileckých vrchoch a okolí.
Garant KST Margecany. Záznamník 1,5 €.
Udeľuje, informácie: Ján Jenčík 055 71 Žakarovce č. 245.
Email: Jan.Jencik@BSHG.COM