Klasifikačná komisia

Klasifikačná komisia KST 2022-2026

Oficiálny e-mail klasifikačnej komisie: klasifikacia@kst.sk

Členovia klasifikačnej komisie:

Priezvisko a meno

Pozícia

Schvaľuje

Bydlisko

e-mail

Telefón

MARIÁN PETRÍK

predseda

majster turistiky 

pešie ZC I. stupňa, vodácke ZC I. stupňa,
udeľuje VOVT, VOPT, vopred schválené ZC
na zrazy udeľuje I. a MVT triedu

055 52 Kojšov
č.d. 297

klasifikacia@kst.sk  horal@kojsov.sk

+421 915 640 346

HUDÁK ŠTEFAN

člen

majster turistiky

VHT ZC I. stupňa, udeľuje VOVHT,
TTO Najvyššie vrcholy slovenských pohorí

039 01 Turčianske Teplice
Teplická 888/10

stevohudak@azet.sk

+421 905 479 001

JUNAS JOZEF

člen

Lyžiarske ZC I. stupňa,
udeľuje VOLT a nadstavbové odznaky VOPT

900 53 Pernek
č.d. 260

jozef.junas59@gmail.com

+421 911 084 999

MRÁZIK STANISLAV

člen

ZC I. stupňa pre mládež
udeľuje VT pre mládež

023 12  Svrčinovec
č.d. 355

stanomrazik@azet.sk

+421 910 168 425

ŽILKA MILAN, Ing.

člen

cyklo ZC I. stupňa
udeľuje odznak Turista a VOCT

058 01 Poprad
Partizánska 705/41

mizilka@post.sk

+421 910 307 726

 


Zápisnica zo zasadnutia Klasifikačnej komisie dňa 12. 11. 2022 v Likavke