Chata M. R. Štefánika

Základný kameň chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom (1740 m n. m.) bol položený 20.7.1924. Táto chata mala nahradiť útulňu, ktorá bola postavená na vrchole Ďumbiera v roku 1902. Útulňu nazvali Karlova ochranná chata, ale dnes je to už len hŕba kamenia.

Chatu začala stavať stavebná firma z Uherského Brodu, ale ťažké poveternostné podmienky ich čoskoro odohnali domov. V stavbe pokračovala firma Šašinka z Popradu, v ktorej bol palier Róbert Petrla. Tejto firme sa po troch rokoch ťažkej práce podarilo chatu dokončiť a 9.9.1928 sa mohla slávnostne otvoriť.

Prvým chatárom sa stal palier Róbert Petrla, ktorý si zo svojich spolupracovníkov vytvoril personál. Tak sa zo dňa na deň z murárov stali kuchári, čašníci a nosiči. Materiál vynášali hore Jánskou dolinou a za 1 kg sa platilo 1 korunu. Pre zaujímavosť pivo stálo na chate 5 korún.

Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom sa stala základom, na ktorom sa postupne budoval turistický ruch v tejto časti Nízkych Tatier.

V súčasnosti je chata majetkom KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a terajší chatár ju prevádzkuje od roku 1991.

Web: www.chatamrs.sk

Telefón: +421 904 978 439

e-mail: fabricius.chatamrs@gmail.com

Tešíme sa na vašu návštevu!