Výkonný výbor

Výkonný výbor KST 2022-2026

Členovia výkonného výboru:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
ŠILLER FRANTIŠEK, Mgr. predseda KST Prievidza predseda@kst.sk +421 907 244 150
CALPAŠ MORDINOVÁ ALŽBETA, JUDr. podpr. pre organizáciu a legislatívu Bratislava calpas-mordinova@kst.sk  
KRIŠTOFOVÁ ANNA, Ing. podpr. pre ekonomiku
a marketing
Tekovská Breznica akristofova@steiger.eu +421 907 809 153
POLOMSKÝ JOZEF, Ing. majetok Bratislava jozef.polomsky1@gmail.com +421 905 386 582
CALPAŠ ĽUBOMÍR, Ing. turitické značenie,
mládež, cestovný ruch
Bratislava lubomir.calpas@centrum.sk +421 903 450 518
DRAGÚŃ PETER, Bc. sekcie turistiky, propagácia, IT Topoľčany dragun.ml@kst.sk +421 905 709 650
ZIMAN MILOŠ, Ing. program, kvalifikácia,
klasifikácia
Vyhne ziman.milos@gmail.com +421 905 796 974
DRAGÚŇ PETER, Ing. zástupca športovcov Topoľčany dragun.st@kst.sk +421 905 609 385

Zápisnice zo zasadnutí VV KST nájdete v časti Výkonný výbor / zasadania, prípadne na tomto odkaze.