Výkonný výbor

Výkonný výbor KST 2022-2026

Členovia výkonného výboru:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
ŠVEC PETER B.S.B.A. predseda KST Bratislava predseda@kst.sk 0917 828 613
CALPAŠ MORDINOVÁ ALŽBETA, JUDr. podpr. pre organizáciu a legislatívu Bratislava calpas.mordinova@kst.sk 0917 351 972
BOŠKOVÁ TERÉZIA, Ing. funkcia podpr. pre ekonomiku
a marketing
Bratislava boskova@kst.sk 0910 820 097
DUBRAVSKÝ DRAHOSLAV majetok Bratislava drahoslav.dubravsky@gmail.com 0918 756 079
CALPAŠ ĽUBOMÍR, Ing. turitické značenie,
mládež, cestovný ruch
Bratislava calpas@kst.sk 0903 450 518
DRAGÚŃ PETER, Bc. sekcie turistiky, propagácia, IT Topoľčany dragun.ml@kst.sk 0905 709 650
ZIMAN MILOŠ, Ing. program, kvalifikácia,
klasifikácia
Vyhne ziman@kst.sk 0905 796 974
DRAGÚŇ PETER, Ing. zástupca turistov Topoľčany dragun.st@kst.sk 0905 609 385

Zápisnice zo zasadnutí VV KST nájdete v časti Výkonný výbor / zasadania, prípadne na tomto odkaze.