Ekonomická komisia

Ekonomická komisia KST 2022-2026

Oficiálny e-mail ekonomickej komisie: boskova@kst.sk

Členovia organizačnej komisie:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
BOŠKOVÁ TERÉZIA, Ing. predsedníčka   boskova@kst.sk +421 910 820 097
ŠKUTOVÁ EVA, Ing. členka Zvolen eskutova@gmail.com +421 905 804 822