Kurzy

Školenie Inštruktorov PEŠEJ turistiky 1.kv. stupňa 
Vzdelávanie vychádza z platnej legislatívy a úspešný absolvent získava Osvedčenie a bude zapísaný do Informačného systému v športe.
Systém vzdelávania sa skladá z dvoch častí. Všeobecnej časti a špeciálnej časti. 

  • VŠEOBECNÁ ČASŤ: september 2022
  • ŠPECIÁLNA ČASŤ 1.kvalifikačného stupňa (40 vyučovacích hodín)

- september 2022,  teoretický blok online formou (príprava pred prezenčnou časťou)  bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams.

- september - október 2022,  prezenčná pobytová forma- Donovaly 

Informácie k vzdelávaniu, termínom a prihlasovaniu nájdete po kliknutí na Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB


Školenie Inštruktorov CYKLOturistiky 1.kv. stupňa 

Vzdelávanie vychádza z platnej legislatívy a úspešný absolvent získava Osvedčenie a bude zapísaný do Informačného systému v športe.

Systém vzdelávania sa skladá z dvoch častí. 

  • VŠEOBECNÁ ČASŤ 1.kvalifikačného stupňa (20 vyučovacích hodín)
  • ŠPECIÁLNA ČASŤ 1.kvalifikačného stupňa (40 vyučovacích hodín)

V roku 2022 na základe zmluvy o spolupráci zabezpečuje vzdelávanie Inštruktorov cykloturistiky Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave

V prípade záujmu o získanie kvalifikácie kontaktujte priamo PaedDr. Martina BELÁSA, PhD.


Vzdelávanie