Financovanie

Zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie

Rok 2023

Zverejnenie informácie podľa Zmluvy č. 0129/2023/SŠ o podpore národného športového projektuv roku 2022, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu:

Čl. 6

Povinnosti a záväzky Prijímateľa

(5) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo použitá, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte.

Zmluva: MŠVVŠ SR_2023

Priebežné čerpanie 03_2023

Priebežné čerpanie 04_2023

Priebežné čerpanie 05_2023

Priebežné čerpanie 06_2023

Priebežné čerpanie 07_2023

Priebežné čerpanie 08_2023

Priebežné čerpanie 09 2023

Priebežné čerpanie 10_2023

Priebežné čerpanie_11_2023

Priebežné čerpanie_12_2023


Rok 2022

Zverejnenie informácie podľa Zmluvy č. 0196/2022/SŠ o podpore národného športového projektuv roku 2022, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu:

Čl. 6

Povinnosti a záväzky Prijímateľa

(5) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo použitá, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte.

Zmluva: MŠVVŠ_zmluva_2022.pdf

Priebežné čerpanie 04/2022 KST

Priebežné čerpanie 05/2022 KST

Priebežné čerpanie 06/2022 KST

Priebežné čerpanie 07/2022 KST

Priebežné čerpanie 08/2022 KST

Priebežné čerpanie 09/2022 KST

Priebežné čerpanie 10/2022 KST

Priebežné čerpanie 11/2022 KST

Priebežné čerpanie 12/2022 celkové KST