O TOB

Turisticko-orientačný beh (TOB) sú preteky Klubu slovenských turistov pod organizačným vedením sekcie mládeže Klubu slovenských turistov (KST), sú to preteky členov KST (predovšetkým členov turistických oddielov mládeže) a deti, mládež a dospelých iných organizácii, ktoré sú spojené s prírodou, s prvkami orientácie v lesnom teréne pomocou buzoly, mapy, topografického a turistického značenia, za poznaním všetkého čo s prírodou súvisí, za poznaním rastlín, drevín, s cieľom zvýšenia fyzickej výkonnosti, turistickej zručnosti, orientácii v teréne, za prehĺbenia ďalších vedomostí z oblasti prírody a turistiky, ako aj získavania priateľských kontaktov s vrstovníkmi z iných regiónov.


Máte záujem zažiť atmosféru pretekov, vyskúšať si pretek, organizovať pretek vo vašom klube, regióne alebo na vašej škole?

Neváhajte a kontaktujte nás. Všetko vám vysvetlíme a pomôžeme s organizáciou.