Turistické odznaky Slovenska

Niekto vie, niekto nie, že v turistike sa okrem krásnych fotiek a neopakovateľných zážitkov dajú získať aj turistické odznaky.

Pár slov z histórie

Prvý súpis turistických odznakov bol spravený ešte za ČSSR v roku 1986 a vydaný v roku 1987. Vtedy na území ČSSR bolo evidovaných 90 turistických odznakov. Z toho v Čechách 38, na Morave 13 a na Slovensku 36. K dnešnému dňu sa nám ich na Slovensku podarilo aktualizovať 21.

Rozdelenie

Turistické odznaky sa rozdeľujú na oblastné (OTO), tematické (TTO) a detské (DTO). Vydávajú sa z dôvodu obohatenia rekreačnej turistiky nielen pre organizovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. Väčšinou sú viazané k zaujímavým regiónom Slovenska. Oboznamujú turistov s významnými historickými pamiatkami a zaujímavými miestami v danom regióne, ako sú – hrady a zámky, rôzne objekty miest, kultúrne a národopisné pamiatky, pamätníky, ako aj pohoria, ich vrcholy a miesta so zaujímavými výhľadmi