Učebno-metodická komisia

Učebno-metodická komisia KST 2022-2026

Oficiálny e-mail organizačnej komisie: kvalifikacia@kst.sk

Systém vzdelávania vychádza z platnej legislatívy ako je Zákon o športe a Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 

Členovia učebno-metodickej komisie:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
KOMPÁN JAROSLAV, PaedDr. PhD. predseda Banská Bystica kvalifikacia@kst.sk +421 915 944 111
LETAVAY MIKULÁŠ, Ing. sekcia VHT Bojnice mikulas.let@gmail.com +421 905 319 828

Harmonogram školení odborníkov v športe s kvalifikáciou Inštruktor turistiky (podľa presunu) v roku 2022

Vzdelávanie sa skladá z dvoch častí:

 

1. časť -Všeobecná časť vzdelávania

Vzhľadom na potrebu absolvovať všeobecnú časť vzdelávania na špecializovaných Vysokých školách majú možnosť budúci záujemcovia realizovať vzdelávanie na:

Od roku 2021 by sme chceli organizovať vzdelávanie koncepčne, vždy v marcovom a októbrovom termíne iba pre našich budúcich inštruktorov. Podmienkou je rozbehnutie vzdelávania vo väčšine sekcií KST.


2. časť Špeciálna časť vzdelávania Inštruktora 1.-3. kvalifikačného stupňa

Uvedené špecializované vzdelávanie zabezpečujú jednotlivé sekcie KST