Učebno-metodická komisia

Učebno-metodická komisia KST 2022-2026

Oficiálny e-mail organizačnej komisie: kvalifikacia@kst.sk

Systém vzdelávania vychádza z platnej legislatívy ako je Zákon o športe a Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 

Členovia učebno-metodickej komisie:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
KOMPÁN JAROSLAV, PaedDr. PhD. predseda Banská Bystica kvalifikacia@kst.sk +421 915 944 111
LETAVAY MIKULÁŠ, Ing. sekcia VHT Bojnice mikulas.let@gmail.com

+421 905 319 828

PETRÍK MIROSLAV sekcia cykloturistiky Zvolen office@cykloadventure.eu +421 908 123 433
KOŠTENSKÝ LUKÁŠ sekcia vodnej turistiky   lkostensky@gmail.com  
KRNO SVETOZÁR sekcia pešej turistiky Bratislava karpaty84@gmail.com +421 907 590 162
BELÁS MARTIN FTVŠ UK Bratislava Bratislava    

 

Informácie ohľadom vzdelávania a projektov Učebno-metodickej komisie nájdete v sekcii Vzdelávania