Ako sa stať členom KST

Do KST môžete vstúpiť, ak sa prihlásite do radov niektorého existujúceho odboru KST alebo turistického klubu KST vo vašom okolí. Kontaktujte predsedu klubu alebo sa prihláste na niektorom z podujatí otvorených verejnosti.

Odborov a klubov KST je v rámci Slovenska niekoľko stoviek. Ak záujemca o členstvo v KST nepozná konkrétny klub vo svojom okolí, odporúčame kontaktovať predsedu regiónu, ktorý má územne najbližšie. Región združuje všetky registrované odbory a kluby KST v danom regióne.
 

Zoznam predsedov regiónov nájdete v časti Kluby a regióny, prípadne na tomto odkaze

Tlačivo "Prihláška do Klubu slovenských turistov" na stiahnutie:  Prihláška