Aktuálne pravidlá TOB

Sekcia mládeže KST dáva na vedomie organizátorom, inštruktorom, pretekárom a v neposlednej rade aj priaznivcom TOB, že od 19.09. 2021 nadobudli platnosť upravené pravidlá TOB.

Zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám sú v kategóriách, azimutoch a ďalších disciplínach. Nový šat dostali obrázky v KPČ, ktoré boli doplnené aj o ďalšie obrázky zaujímavých miest. Neprehliadnite preto tieto nové pravidlá, venujte im pozornosť.

Aktuálne pravidlá TOB nájdete na tomto odkaze.

Prílohy k pravidlám TOB nájdete na tomto odkaze.