Clara Utekáč

Clara Utekáč

305003 - 305003

Sídlo: Utekáč 1340, 985 06 Utekáč

vlado.piater@gmail.com -

Kontaktná osoba

Vladimír Piater (Predseda)