ZŤS Martin

ZŤS Martin

306101 - 306101

Sídlo: D. Makovického 9, 036 01 Martin

rfrisbo@gmail.com -

Kontaktná osoba

Róbert Fris (Predseda)