Baník Handlová

Baník Handlová

308005 - 308005

Sídlo: 29.augusta 12, 972 51 Handlová

phnidka@centrum.sk -

Kontaktná osoba

Peter Hnidka (Predseda)