Klub turistov VPRED Zvolen

Klub turistov VPRED Zvolen

311004 - 311004

Sídlo: A. Hlinku 29, 96001 Zvolen


IČO: 00592846

dubravskyj@gmail.com -

Kontaktná osoba

Július Dúbravský (Predseda)

Telefón: +421902344369