KST Sliač

KST Sliač

311015 - 311015

Sídlo: J. Cikkera 231/14, 962 32 Sliač

jarinos@gmail.com -

Kontaktná osoba

Jaroslav Sarvaš (Predseda)