MTK Tatran Žarnovica

MTK Tatran Žarnovica

312035 - 312035

Sídlo: Tehelná 21, 966 81 Žarnovica

martastefankova1@gmail.com -

Kontaktná osoba

Jozef Štefanka (Predseda)