OZ Koníčkovo

OZ Koníčkovo

312037 - 312037

Sídlo: Trubín 160, 966 23 Lovčica - Trubín

dennbe7@gmail.com bolfovmajer1@gmail.com -

Kontaktná osoba

Denisa Bolfová (Predsedkyňa)