Klub turistov a horolezcov Javorník

Klub turistov a horolezcov Javorník

313024 - 313024

Sídlo: Cementárska 44, 01311 Lietavská Lúčka


IČO: 37799088

novak.liet.lucka@gmail.com - http://www.javornik.pksoft.sk/

Kontaktná osoba

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD (predseda)

Telefón: +421907265861
Webová stránka: http://www.javornik.pksoft.sk/