Značkár

Značkár

313039 - 313039

Sídlo: Bočná 13, 010 04 Žilina

stanokucera45@gmail.com -

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Stanislav Kučera, CSc (Predseda)