Turistický klub Okna

Turistický klub Okna

405012 - 405012

Sídlo: Vyšné Remety 17, 072 41 Vyšné Remety


IČO: 53253990

stanobyra@gmail.com -

Kontaktná osoba

Stanislav Býra (Predseda)

Telefón: 0907534729