TJ Štrba

TJ Štrba

406304 - 406304

Sídlo: Ul. 1. mája 90/7, 059 38 Štrba

Kontaktná osoba

Pavel Šerfel (Predseda)