Jantar Kapušany

Jantar Kapušany

407027 - 407027

Sídlo: Poštová 357, 082 12 Kapušany

bohata@keramikabohata.sk -

Kontaktná osoba

Miroslav Bohata (Predseda)