Volovec Rožňava

Volovec Rožňava

408012 - 408012

Sídlo: Slnečná 15, 048 01 Rožňava


IČO: 31300286

vikibalaz@zoznam.sk - https://kst-volovec.webnode.sk/

Kontaktná osoba

Viktor Baláž (Predseda)

Telefón: 0902 206611
Webová stránka: https://kst-volovec.webnode.sk/