Turistický oddiel MŠK Krompachy

Turistický oddiel MŠK Krompachy

409007 - 409007

Sídlo: Slovinská 8/25, 053 42 Krompachy


IČO: 30 686 296

lubomir.havas@pobox.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Ľubomír Havaš (Predseda)