Združený oddiel vodnej turistiky Prešov

Združený oddiel vodnej turistiky Prešov

415005 - 415005

Sídlo: Záhradná 7, 080 01 Prešov

kanoista60@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. arch. Vladimír Ligus (Predseda)