TJ Kamzík

TJ Kamzík

100013 - 100013

Sídlo: Mamateyova 12, 851 04 Bratislava

dvaluch@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Dušan Valúch (Predseda)